Reference

Reference

2019

LT, Chotěšov-rekonstrukce NN, 1. etapa
PD na rekonstrukci kabelového vedení NN pro ČEZ Distribuci

LN – ROI, Louny 1620-KU SCE, vc.vym. kNN
PD na pokládku sítě pro elektornickou komunikaci, přeložku kabelového vedení VN a NN pro ČEZ Distribuci

Pavlíkov VN8306 – OPPP – odbočka Hřebečníky
PD na výměnu venkovního vedení VN pro ČEZ Distribuci

Pátek – rekonstrukce veřejného osvětlení I.etapa
PD na rekonstrukci Věřejného Osvětlení pro Městys Peruc

2018

HSKA přeložka kabelu NN
PD na úpravu rozvodů kabelového vedení NN pro firmu NET4GAS s.r.o.


Louny – chodníky podél silnice II/246 – ETAPA II SO401 – Veřejné osvětlení
PD na rekonstrukci Věřejného Osvětlení pro město Louny

LN-Žatec, 3810/2, EKOSTAVBY Louny s.r.o.
PD na stavbu nové trafostanice včetně nových rozvodů kabelového vedení NN a VN pro lokalitu rodinných domů pro ČEZ Distribuci

Kamenný Přívoz – kVN, TS, kNN p.č. 324/1
PD na stavbu nové trafostanice včetně nových rozvodů kabelového vedení NN a VN pro lokalitu rodinných domů pro ČEZ Distribuci

2017

Lubenec, obchvat, ŘSD, nová DTS, kNN
PD na úpravu kabelového vedení NN, venkovního vedení VN a stavbu nové trafostanice pro ČEZ Distribuci

Štětí, Nové náměstí – revitalizace veřejného osvětlení
PD na rekonstrukci Věřejného Osvětlení pro město Štětí

CV, Vernéřov – Vinaře, rek. vol. VN, p.b. 25-109
PD na výměnu venkovního vedení VN pro ČEZ Distribuci

MO_Hora Svaté Kateřiny, NET4GAS, VN, TS, NNv
PD na úpravu venkovního vedení VN a stavbu nové trafostanice pro ČEZ Distribuci

Nouzov u Senomat-obnova NN výměna TS
PD na rekonstrukci kabelového vedení NN a trafostanice pro ČEZ Distribuci

Veřejné osvětlení Radonice – Pátek
PD na rozšíření Věřejného Osvětlení pro městys Peruc

Ptice, Chrbiny – obnova NN směr Nenačov
PD na rekonstrukci kabelového vedení NN pro ČEZ Distribuci

2016

Louny-veřejné osvětlení přístupových komunikací PZ – JV
PD na rozšíření Věřejného Osvětlení pro město Louny

Mradice,kabelizace NN,ppč. 522/1,kNN,vNN
PD na rekonstrukci kabelového vedení NN a trafostanice pro ČEZ Distribuci

Triangle,rezerva pro ŘPU bud.TR,kVN 22kV
PD na osazení dálkově ovládané vypínače a nového rozvodu kabelového vedení VN pro ČEZ Distribuci

Výstaviště Louny – rozšíření veřejného osvětlení
PD na rozšíření Věřejného Osvětlení pro město Louny

Beroun – Drašarova a okolí, kNN, dem. NN
PD na rekonstrukci kabelového vedení NN pro ČEZ Distribuci

LAMŠEC VN-4827- 4x dálkové ovládání,1x US
PD na doplnění dálkového ovládání ke stávajícím úsekovým odpínačům pro ČEZ Distribuci

2015

Kostelec n/L – rekonstrukce MK V Polích SO401-Rekonstrukce VO
PD na rekonstrukci Věřejné Osvětlení pro město Kostelec nad Labem

TP_unif. Teplice, Trnovany, Koperníkova – kVN
PD na výměnu starého kabelového vedení VN za nové kabelové vedení VN pro ČEZ Distribuci

LT,Hněvice-přemístění TS LT_0792
PD na stavbu nové trafostanice a demolici staré trafostanice včetně úpravy rozvodů kabelového vedení NN a VN pro ČEZ Distribuci

Triangle,posílení PZ JIH, SS + kVN 22kV
PD na stavbu nové stanice a nových rozvodů kabelového vedení VN pro ČEZ Distribuci

UL,Přestanov,230/1-nová DTS, kVN,kNN
PD na stavbu nové trafostanice včetně nových rozvodů kabelového vedení NN a VN pro lokalitu rodinných domů pro ČEZ Distribuci

KISWIRE-IO-25.1.3 přípojka VN-22 kV
PD na stavbu nové předávací stanice a nových rozvodů kabelového vedení VN pro Tebodin Czech Republic s.r.o.