Geodezie

Geodezie

Od března 2005 je firma ES projekt s.r.o. držitelem certifikátu systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, které zahrnuje procesy projektování elektrotechnického rozvodového zařízení nízkého napětí, vysokého napětí včetně autorského dozoru a poradenství.

Poskytujeme

Vytyčování a zaměření liniových staveb pro energetiku

Tvorba dokumentace skutečného provedení

Zaměření a zapracování podélného profilu nadzemních staveb pro energetikU

Geometrické plány pro rozdělování nebo zcelováni pozemků

Geometrické plány pro zápisy budov do KN

GEOMETRICKÉ PLÁNY PRO VĚCNÁ BŘEMENA