ES PROJEKT

ES PROJEKT

O společnosti

Společnost ES PROJEKT s.r.o. se od data svého založení před více jak 25 lety vypracovala v jednu z nejkomplexnějších společností zabývajících se projektovou a inženýrskou činností v oblasti energetických rozvodů velmi vysokého, nízkého a vysokého napětí, trafostanic a veřejného osvětlení. Skladba poskytovaných služeb se postupem času neustále rozšiřovala a nyní jsme pro Vás připraveni poskytovat komplexní služby od návrhu realizace, zpracování projektové dokumentace, vkladu věcných břemen na katastr nemovitostí až po samotné kolaudace všech vašich projektů.

Od března 2005 je firma ES PROJEKT s.r.o. držitelem certifikátu systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, které zahrnuje procesy projektování elektrotechnického rozvodového zařízení nízkého napětí, vysokého napětí včetně autorského dozoru a poradenství.

Hlavní činnosti ES PROJEKT s.r.o.

Zpracování projektové dokumentace až po stavební povolení

Zajištění vkladu věcných břemen do katastru nemovitostí

GEOMETRICKÉ PLÁNY PRO VĚCNÁ BŘEMENA

Zajištěni autorského dozoru a poradenství

Zajištění kolaudace stavby

Návrhy realizací VVN, NN, TS, VO