Věcná břemena

Věcná břemena

Od března 2005 je firma ES projekt s.r.o. držitelem certifikátu systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, které zahrnuje procesy projektování elektrotechnického rozvodového zařízení nízkého napětí, vysokého napětí včetně autorského dozoru a poradenství.

Poskytujeme

Sepsání smluv pro věcná břemena

Sepsání kupních smluv

Sepsání návrhů na vklad do katastru nemovitostí

Zajištění vkladů a záznamů do katastru nemovitostí

Zajištění vyvlastňování řízení

Vyjímání pozemků ze ZPF